Produkcja rolna

• Europejskie Centrum Gospodarcze sp. z o.o. posiada status gospodarstwa rolnego o numerze identyfikacyjnym 065139723. Główne uprawy to:: ziemniaki, marchew, pietruszka, pasternak i zboża.

• Pozyskane płody w części sprzedawane są bezpośrednio, a w części podlegają przetworzeniu i w ten sposób poszerzają ofertę Europejskiego Centrum Gospodarczego dając gwarancję jakości oferowanego towaru.

• Pola uprawne firmy położone są na terenach, na których odkryto złoża geotermalne. Stwarza to dodatkową perspektywę rozwoju w kierunku upraw pod osłoną, co może przyczynić się do znaczącego podwyższenia ilości i jakości produktów.